Технологія No-Till

No-TillЗгідно із визначенням Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), No-Till, або ґрунтозахисне землеробство, — це концепція ресурсозберігаючого виробництва сільгоспкультур, мета якого — досягти прийнятного прибутку разом з високим рівнем самовідновлюваного виробництва, при одночасному збереженні довкілля.

Ґрунтозахисне землеробство характеризується трьома принципами, які взаємозв’язані між собою:

  • Тривале нульове або мінімальне порушення ґрунтового покриву (тобто прямий або суцільний посів культур);
  • Постійна присутність на поверхні шару органічної речовини, тобто рослинних залишків або покривних культур;
  • Диверсифіковані сівозміни у випадку обробітку однорічних культур або суміші культур, включаючи бобові, при вирощуванні багаторічних культур.

Реалізувати безорне землеробство у промислових масштабах вдалося в середині XX століття завдяки інноваціям і технічним рішенням. Зараз у всьому світі більше 132 млн. га відведено під технологію No-Till.

При нульовій обробці ґрунт залишається незайманим від збирання врожаю до посіву і від посіву до жнив. Механічна дія на ґрунт зведена до прямого посіву насіння в непорушений ґрунт. Для цього традиційно використовують три типи сошників: дисковий, анкерний і дисково-анкерний. Сівалки, що застосовуються для прямого посіву, повинні розрізати рослинні залишки і мінімально зрушувати верхній шар ґрунту. Контроль бур’янів базується на знанні їхніх біологічних особливостей, використанні сівозмін, пожнивних залишків і своєчасному застосуванні засобів захисту рослин у мінімальних кількостях.

Головні переваги технології No-Till

Економія ресурсів (пального, добрив, витрат праці, часу, запасних частин, зниження амортизаційних витрат).

Підвищення рентабельності сільського господарства (підвищення віддачі від вкладених у виробництво грошових коштів).

Збереження і відновлення родючого шару ґрунту (поліпшення його хімічних, фізичних і біологічних якостей, збільшення вмісту органічної речовини в ґрунті).

Зменшення або усунення ерозії ґрунту (немає необхідності витрачати додаткові кошти на вирішення цієї проблеми).

Екологічне управління бур’янами в посівах (управління бур’янами за допомогою правильно складених сівозмін, термінів посіву, сидератів).

Підвищення зволоженості ґрунту (за рахунок повнішого накопичення і затримання вологи в ґрунті).

Зниження залежності урожаю від погодних умов. При нинішній організації сільського господарства урожай на 80% залежить від природи. У системі No-Till вплив погоди і клімату на ефективність рослинництва зведений до 20%. Інші 80% припадають на технології та управління в сільському господарстві, об’єднані в одну систему.

Збільшення врожайності культур (оскільки структура ґрунту постійно покращується, з часом використання технології No-Till дозволяє отримувати більш високу врожайність, ніж при традиційній технології).

Поліпшення якості зерна (відновлюється родючий шар ґрунту, накопичуються поживні речовини, що призводить до поліпшення якості зерна).

Агрокультура — створення особливої культури взаємодії з довкіллям.